Thông Tin Phiên Bản - Thần Tướng Thức Tỉnh
07-05-2018

Các Điều Chỉnh Khác

Các Điều Chỉnh Khác

1. Tăng chỉ số Pet phẩm 18, 6.7 sao

2.  Sửa level được mang Pet, từ 60 giảm còn 55

3. Thêm túi quà Level 32 và 38

4. Thêm thưởng nhiệm vụ Thẻ Tháng, Ngày, 2 loại thẻ tháng đều có thể nhận thêm Nguyên Bảo thưởng trong nhiệm vụ ngày

5. Sửa túi quà VIP 2~11, và VIP 16, trong đó túi quà VIP 11 và VIP 16 thêm Tướng đỏ.

6. Ưu hóa thao tác Quân Địch, bỏ qua chiến đấu mở khi đạt Level 55 hoặc VIP 6

7. Sửa yêu cầu Điểm Tinh 10 lần, Level 50 hoặc VIP 8 mở.

8. Ưu hóa Tinh Luyện, VIP 2 mở tinh luyện 5 lần.

9. Ưu hóa Diệt Phỉ nhanh, VIP 3 mở.

10. Ưu hoá Thu Hồi Bảo Vật, khi Level đạt 80 dùng tính năng thu hồi 1 lần thu hồi được 10 món.

11. Ưu hóa Quần Anh Tranh Bá, giao diện mời thanh viên bang sẽ sắp xếp theo lực chiến từ cao đến thấp.

12. Thêm tính năng Nhận Nhanh Phản Tặc, có thể nhận nhanh tất cả rương thưởng và thưởng sát thương.

13. Tăng tốc độ khiêu chiến nhanh Luận Võ.

14. Ưu hóa thao tác rút thưởng, thêm rút thưởng nhanh.

15. Ưu hóa đồ giám Tướng đỏ.

16. Ưu hóa giao diện chiêu mộ tướng đỏ, thêm âm thanh

17. Ưu hóa giao diện kết toán Đoạt Thành, có thể xem trận hình đối phương.

18. Ưu hóa thao tác đổi nhiều item trong các shop và event, thêm chọn mua nhiều nhất và ít nhất.

19. Fix bug bị lag khi xếp đội Quần Anh tranh bá 60s trở lên.

20. Fix bug user trong blacklist sau khi logout login lại vẫn có thể nhìn thấy nội dung chat.

21. Ưu hóa level mở Liên Kết, ô 7-10 mở khi đạt Level 60,65,70,80.

22. Thêm số lần hạn chế tham gia không có thưởng Đại Hội Võ Lâm, mỗi ngày giới hạn 25 lần.

23. Thêm tính năng tìm lại rương Boss toàn server, Chủ Tướng chưa nhận có thể nhận lại sau 0h ngày thứ 2.

24. Thêm tính năng mua nhiều số lần khiêu chiến Tinh Anh tháp ma hồn và Thần Binh Yểm.

25. Thêm tính năng đổi Võ Tướng lên trận, có thể tiến hành đổi trong giao diện xem thông tin Tướng.

26. Điều chỉnh tính năng Đồ Giám, tất cả Đồ Giám đều có thể xem trong tính năng này.

27. Mở hạn chế quét PB thành Level 60.

28. Ưu hóa hiển thị shop Pet. Pet đã lên trận hiển thị "Đã lên trận".

29. Ưu hóa quy tắc xếp hạng Đỉnh Phong PK, khi kích sát bằng nhau người đạt kích sát trước sẽ xếp ở trên.

30. Thêm 10 tầng Tháp ma hồn (123-130).

31. Liệp hồn thêm 10 lần miễn phí mỗi ngày, số lần miễn phí được dùng trong 3 map đầu (Quan Vũ, Lữ Bố không thể dùng số lần miễn phí).

32. Ưu hóa Thần Binh:

 • - Thêm đồ giám Thần Binh, có thể xem Thần Binh.
 • - Ưu hóa hiển thị tăng chỉ số khi đột phá và tẩy luyện Thần Binh.
 • - Fix bug hiển thị Liên kết trang bị Thần Binh.

33. Sửa Đổi Võ Tướng:

 • - Giảm số lượng Đột Phá Đơn cần dùng cho tướng tư chất 10 và 12 (không phải tướng Hot), sau khi update sẽ trả lại số Đột Phá Đơn đã dùng nhiều hơn trước đó.
 • - Tăng Thiên Phú tướng Hot lên Đỏ, tiến cấp +6, +8, +10, level Thiên Phú tăng từ 4, 6, 8 lên 5, 7, 9 (Ví dụ: Quan Vũ tiến cấp +6, thiên phú "Áp chế 4" chuyển thành "Áp chế 5").
 • - Tăng cách nhận Tướng tư chất 10, có thể nhận được trong shop Vinh Dự.

34. Ưu hóa Đại Hội Võ Lâm:

 • - Ưu hóa thao tác, có thể xem trận hình tuyển thủ.
 • - Ưu hóa thời gian Bái Tượng, sau khi chọn được quán quân có thể bái đến khi bắt đầu kỳ thi đấu tiếp theo.
 • - Fix bug không đổi nhạc nền.
 • - Ưu hóa nhắc nhở mở Đại Hội Võ Lâm, thêm chấm đỏ và cổng vào trong giao diện chính.
 • - Chủ Tướng báo danh bằng tay sẽ nhận thêm quà.

35. Ưu hóa thao tác Khoáng, Đoạt Thành:

 • - Thêm nút bố trận trong Tỷ Võ Liên Server, Khoáng, Đoạt Thành
 • - Thêm tính năng Chuyển trong trang đầu và cuối trong Khoáng, Đoạt Thành.
 • - Sau khi vào giao diện sẽ tự động chuyển đến trang có Khoáng hoặc Thành Trì.
 • - Thêm thưởng Exp trong Chiếm khoáng, Cướp khoáng, Đoạt Thành.