Thông Tin Phiên Bản - Thần Tướng Thức Tỉnh
07-05-2018

Thí Luyện Bang

Thí Luyện Bang

1. Mở Thí Luyện Bang trong hệ thống Bang.

2. Yêu cầu Bang đạt Lv5, Level chủ Tướng đạt cấp 80 sẽ mở Thí Luyện

3. Thí luyện bang là cách chơi Tổ Đội, cần mời thành viên bang cùng tham gia.

4. Cách thi đấu giống Bang Chiến, 3 Chủ Tướng trong cùng Tổ Đội sẽ đánh luân lưu với NPC bên địch.

5. Trong Thí Luyện, mỗi lần đánh bại kẻ địch sẽ mở kẻ địch có độ khó cao hơn.

6. Có thể Liên Thắng trong thí luyện bang.

7. Mỗi người mỗi ngày có số lần tham gia và hiệp trợ Thí Luyện nhất định, hiệp trợ không thể nhận thưởng.

8. Vượt Thí Luyện nhận được Thức Tỉnh đơn và Cống hiến bang.

9. Tổ đội với bạn hữu và thành viên bang có thể nhận thêm cống hiến, dùng mời nhanh (không được thưởng) để hoàn thành nhanh Thí Luyện.