Thông Tin Phiên Bản - Thần Tướng Thức Tỉnh
07-05-2018

Võ Tướng Thức Tỉnh

Võ Tướng Thức Tỉnh

1. Chủ tướng Lv 80 Mở tính năng Võ Tướng Thức Tỉnh:

2. Thức tỉnh đợt 1: Hạ hầu đôn, Mã Siêu, Lục Tốn, Giả Hủ các tướng khác sẽ mở sau

Ngụy: Hạ Hầu Đôn

Thục: Mã Siêu

Ngô: Lục Tốn

Quần: Giả Hủ

3. Tướng đột phá lên đỏ có thể tiến hành Thức Tỉnh trong giao diện thông tin Võ Tướng

  • - Tướng cần đạt đến level và tiến cấp nhất định.
  • - Cần tiêu phí Thức Tỉnh Đơn và Tướng tiến hành thức tỉnh.
  • - Sau khi tăng level thức tỉnh, Tướng sẽ nhận được tăng chỉ số.

4. Level thức tỉnh đạt đến giai đoạn nhất định sẽ tăng sao, tăng sao sẽ tăng toàn bộ thuộc tính và mở Thiên Phú thức tỉnh.

5. Thức tỉnh đạt 5 sao Tướng sẽ nhận được danh hiệu, hình dạng và kỹ năng mới.

6. Level chủ tướng đạt 80 có thể mua Thức Tỉnh đơn tại shop Bang. Sau khi mở Thí Luyện bang, sẽ có xác suất nhặt được Thức Tỉnh đơn.

7. Những tướng đã thức tỉnh khi thực hiện chuyển, đổi, chuyển nước chỉ có thể tiến hành chuyển sau khi trùng sinh.

8. Mở tính năng trùng sinh tướng đột phá lên đỏ, trả lại nguyên liệu dùng để đột phá. Những tướng đã thức tỉnh sau khi trùng sinh sẽ reset Level và sao thức tỉnh, trả lại Thức tỉnh đơn và tướng đã tiêu phí.