Thông Tin Phiên Bản - Vương Giả Thiên Hạ
04-06-2018

Các Tính Năng Khác

Các Tính Năng Khác

1. Tính Năng Tăng Sao Trang Bị: Trang Bị lên đỏ có thể tiến hành tăng sao nâng chỉ số, tăng sao sẽ tiêu phí đá tiến cấp và tinh hoa Trang Bị đỏ tương ứng

2. Mở Level chủ tướng lên 120.

3. Thêm tính năng tăng cấp nhanh Trang Sức.

4. Ưu hóa hiển thị đồ giám, các đồ giám đã kích hoạt sẽ hiển thị toàn bộ buff chỉ số.

5. Level Tinh Luyện Trang Bị Đỏ tăng lên 60.

6. Ưu hóa quy tắc tích điểm Quần Anh, khi điểm bằng nhau người đạt điểm trước sẽ xếp cao hơn.

7. Thêm 2 vị trí Chiến Hồn mới, có 2 loại thông dụng.

8. Ưu hóa quy tắc tính điểm Tỷ Võ, từ tổng lực chiến đội sửa thành căn cứ theo tướng có lực chiến cao nhất trong đội để tính.

9. Tăng số lần trợ giúp Thí Luyện Bang lên 10 lần.

10. Võ tướng thức tỉnh mới: Quách Gia, Quan Vũ, Lữ Mông, Vu Cát, sau khi Level Thức Tỉnh full tướng sẽ thay đổi hình dạng và kỹ năng.

Quách Gia

Quan Vũ

Lữ Mông

Vu Cát

11. Thêm tính năng Tẩy Luyện Tướng nhanh, có thể tẩy luyện nhanh đến chỉ số phẩm chất cao cấp.

12. Ưu hóa Thí Luyện Bang.

  • a. Sau khi kết thúc thi đấu ko giải tán đội.
  • b. Thêm thiết lập phòng có mở KO.

13. Trang bị Liên Kết Chủ Tướng sửa thành yêu cầu trang bị cùng phẩm chất.

14. Điều chỉnh Level Shop Bảo Vật reset ra Tinh Hoa Bảo Vật.

15. Hiển thị khung avartar thời trang ra ngoài các tính năng social.

16. Thêm mua nhiều trong Phó Bản Bang.

17. BXH Phó Bản thêm hiển thị số chương.

18. Khi đeo Chiến Hồn trong túi, thêm hiển thị Level Tinh Luyện Chiến Hồn.

19. Tăng số tầng khiêu chiến Thần Binh yểm lên 50 tầng.

20. Sửa số lần reset Phó Bản và Phó Bản Tinh Anh.

21. Thiên Phú Tí Hộ Đại Kiều sửa thành: Bị tấn công thường có 80% kích hoạt, trị liệu đồng đội có HP thấp nhất một lượng HP bằng 100% tấn công. (bị tấn công thường cũng có thể kích hoạt, 1 lượt có hiệu lực nhiều nhất 2 lần).

22. Kỹ năng bảo vật Tào Nhân sửa thành: Gây sát thương cho một kẻ địch, bản thân thêm 100% miễn sát thương 1 hiệp.

23. Thêm 5 Phó Bản Bang mới.

24. Phó Bản Thường rơi thêm mảnh tướng Hot

25. Fix bug ko thể kích hoạt Liên Kết Bảo Vật Đỏ Lạc Tiến

26. Ưu hóa hiển thị khung Avatar:

  • a. Sao của 4 Trang Bị Đỏ trên người chủ tướng đạt 1, 3, 5 sẽ mở thuộc tính đại sư Trang Bị Đỏ.
  • b. Fix bug Thiên Phú Thần Binh Đỏ.
  • c. Fix bug thưởng hạng Vương Giả Đỉnh.