Thông Tin Phiên Bản - Vương Giả Thiên Hạ
04-06-2018

Tính Năng Luyện Linh

Tính Năng Luyện Linh

1. Level Chủ Tướng đạt 85 có thể mở Luyện Linh


2. Có thể vào Luyện Linh tại nút ở giao diện chính.

3. Trong hệ thống Luyện Linh chia thành Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, có thể tiến hành Luyện Linh tại Tứ Đại Thánh Linh, cần tiêu phí Luyện Linh Thạch*1 hoặc 1 Trang Bị hoặc 5 mảnh Trang Bị


4. Luyện Linh tăng chỉ số trang bị tương ứng, gỡ trang bị sẽ mất buff.

5. Level Thánh Linh bị ảnh hưởng bởi Level Tinh Luyện Đại Sư của tất cả tướng lên trận.

6. Khi dùng trang bị hoặc mảnh trang bị Luyện Linh, cần phẩm chất đạt Tím hoặc Cam.

7. Có thể đổi Luyện Linh Thạch khi vượt 1 số tầng tháp Ma Hồn nhất định.

8. Tất cả trang bị Cam trở lên của 6 Tướng lên trận đạt Level Tinh Luyện nhất định mới có thể Luyện Linh.

9. Tăng chỉ số buff trang bị Luyện Linh đồng thời cũng tăng chỉ số HP.

10. Giá trị Luyện Linh và chỉ số tăng khi tăng cấp Luyện Linh có thể chuyển vào cấp tiếp theo, full cấp sẽ xóa.

11. Mảnh trang bị Luyện Linh cần từ 5 sửa thành 10 mỗi lần, giá trị luyện linh cũng tăng x2.

12. Mỗi cấp Luyện Linh đều có chỉ số Luyện Linh.

13. Yêu cầu Tinh Luyện cần để Luyện Linh cũng giảm, mỗi 3 cấp tăng giới hạn 1 cấp.