Thông Tin Phiên Bản - Vương Giả Thiên Hạ
04-06-2018

Tính Năng Trợ Chiến

Tính Năng Trợ Chiến

1. Chủ Tướng đạt Level 85 có thể mua Cờ Trợ Chiến trong shop Bang

2. Đạt Level chỉ định có thể tiêu phí Cờ Trợ ChiếnNguyên Bảo để mở vị trí trợ chiến

3. Võ Tướng trên vị trí trợ chiến có thể kích hoạt Liên Kết.

4. Chỉ số cơ bản của Võ Tướng trên vị trí trợ chiến sẽ căn cứ theo tỷ lệ nhất định tăng cho toàn thể tướng, thuộc tính tướng trợ chiến được nhận buff Liên Kết. Loại trợ chiến chia thành 3 loại: Phòng ngự, HP, Tấn công .