Thông Tin Phiên Bản - Vương Giả Thiên Hạ
04-06-2018

Tính Năng Trợ Uy Chi Viện

Tính Năng Trợ Uy Chi Viện

1. Điều kiện mở: Level nhân vật 80


2. Tất cả 10 Võ Tướng Liên Kết lên trận đạt Level nhất định có thể dùng Nguyên BảoTiến Cấp Đơn kích hoạt thuộc tính.

3. Kích hoạt Thuộc tính Trợ Uy cần Tướng lên trận mới có thể nhận buff, gỡ Tướng sẽ mất buff Trợ Uy.