Thông Tin Phiên Bản - Vương Giả Thiên Hạ
04-06-2018

Vương Giả Định

Vương Giả Định

1. Server mở trên 30 ngày & Level Chủ Tướng đạt 65 có thể tham gia hoạt động.

2. Vương Giả Đỉnh là hoạt động giải đấu Liên Server, mỗi lần mở tất cả Chủ Tướng sẽ tự động tham gia.

3. Trong Vương Giả Đỉnh, Chủ Tướng sẽ ghép đội với 1 đối thủ duy nhất.

4. Căn cứ lực chiến đối thủ và kết quả thắng thua sẽ nhận được hoặc bị trừ điểm tích lũy.

5. Vương Giả Đỉnh có nhiệm vụ ngày tương ứng, thi đấu với đối thủ được ghép sẽ nhận điểm tích lũy và hoàn thành nhiệm vụ.

6. BXH chia thành BXH ServerLiên Server.

7. Tích điểm tăng dần Hạng của Chủ Tướng cũng tăng dần, khi kết thúc giải Vương Giả sẽ phát thưởng theo hạng, 50 hạng đầu còn nhận được thêm Khung Avatar.


Hệ Thống Khung Avatar

1. Nhận được qua Level VIP hoặc BXH Vương giả Đỉnh.

2. Khung Avatar sẽ hiển thị tại các BXH và các tính năng social.