1900 561 558
( 2000đ/phút )

Giới thiệu Chiến Hồn Mới

Tin tức |OMG 3Q và Anh Nhi giới thiệu với các Chủ nhân một hệ thống 5 Chiến hồn hoàn toàn mới với sức mạnh vượt trội:

  • * Kết hợp cùng lúc cộng 2 chỉ số thuộc tính.
  • * Có thể gắn chung với các chiến hồn cũ cùng dạng. Ví dụ: Cùng dạng công thì có thể gắng cùng với Chân - Hạ phàm

Chân - Hùng Bá Thiên Hạ

Tấn công: 200
HP: 1000

Chân - Cổ Nhược Kim Thang 


Pháp phòng: 200
HP: 1000

Chân - Thanh Thang Trấn Hồn


Thiêu đốt giảm thương: 550
Miễn độc giảm thương: 550

Chân - Vô Giải Khả Kích


Vật phòng: 200
Pháp phòng: 200

Chân - Nhục Thân Thành Thánh


Vật phòng: 200
HP: 1000

Cách Sở Hữu

  • Chủ nhân có thể tham gia sự kiện Nạp Liên Tiếp để sở hữu ngay những Siêu-Chiến Hồn cực phẩm này
  • Chi tiết thông tin sự kiện Tại Đây
App icon

OMG 3Q
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài Đặt