1900 561 558
( 2000đ/phút )

QUỸ THÁNG NẠP ĐƠN

Tin tức |

Nội Dung Sự Kiện

  • Trong thời gian hoạt động, người chơi cần phải mua thẻ tháng sau đó nạp đơn để nhận gói quà này. Hiện có 2 mệnh giá 400NB, 2000NB tương ứng với gói thẻ tháng 1, 2.
  • - Gói quà sẽ chia để nhận trong vòng 20 ngày.
  • - Quân Chủ nếu chưa mua thẻ tháng nhưng lại nạp đúng mệnh giá cũng sẽ không thể kích hoạt được hoạt động này.

Thời Gian Tổ Chức

Thời gian: 00:00 ngày 05/07/2018 đến 23:59 ngày 07/07/2018

Phần Thưởng

App icon

OMG 3Q
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài Đặt