1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Nạp Thẻ Bất Kỳ 19-20/07

Tin tức |

Nội Dung Sự Kiện

  • Trong thời gian diễn ra Sự Kiện, Quân Chủ khi nạp thẻ bất cứ hình thức nào với mệnh giá bất kỳ sẽ nhận được Gói Tướng Cam Tư chất 10 (chọn 1 trong 4 nước: Ngụy, Thục, Ngô, Quần Hùng).
  • - Đặc biệt, khi nạp từ 400 NB trở lên, Quân Chủ sẽ nhận được gói Quà lựa chọn Tướng Hot.
  • - Mỗi Quân Chủ chỉ nhận quà 1 lần duy nhất ở mức nạp cao nhất (Ví dụ: nếu nạp >= 400 NB chỉ nhận được 1 Quà lựa chọn tướng Hot chứ không nhận gói tướng cam tư chất 10 nữa)
  • - Quà sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản nhân vật trong game từ 3-7 ngày sau khi sự kiện kết thúc (không tính ngày lễ, thứ 7, CN)

Thời Gian Tổ Chức

Thời gian: 00:00 ngày 19/07/2018 đến 23:59 ngày 20/07/2018

Phần Thưởng

Mốc NẠP (Nguyên Bảo)Vật Phẩm
Nạp Bất Kỳ Gói Tướng Cam
Nạp >= 400 Nguyên Bảo Quà Lựa Chọn Tướng HOT
App icon

OMG 3Q
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài Đặt