1900 561 558
( 2000đ/phút )

Sự Kiện Thần Tài

Tin tức |

Nội Dung Sự Kiện

  • Trong thời gian hoạt động, người chơi dùng Nguyên Bảo quay thưởng và nhận thêm Nguyên Bảo ngẫu nhiên (Cao hơn số NB dùng để quay)
  • - Người tham gia có 3 lượt quay miễn phí, ngooài ra mỗi lần Nạp Đơn các mốc 80, 200, 400, 2000, 4000 sẽ nhận được thêm lượt quay.
  • - Lượt quay sẽ không reset khi qua ngày mới

Thời Gian Tổ Chức

Thời gian: 00:00 ngày 7/6/2018 đến 23:59 ngày 9/6/2018

Phần Thưởng

App icon

OMG 3Q
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài Đặt