1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thông Báo Bảo Trì

Tin tức |Kính chào Chủ Nhân,

OMG 3Q sẽ tiến hành bảo trì để cập nhận phiên bản mới vào ngày 23/7/2018.

Thời gian bảo trì: 15:00 - 16:00

Phạm vi: Tất cả máy chủ

Trong thời gian bảo trì Chủ Nhân sẽ không thể đăng nhập vào game.

Thời gian kết thúc bảo trì có thể sẽ sớm hoặc trễ hơn thời gian dự kiến.

App icon

OMG 3Q
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài Đặt