1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thông Báo Thời Gian Thi Đấu: Vương Giả Đỉnh

Tin tức |

Vương Giả Định

Là hoạt động giải đấu Liên Server, mỗi lần mở tất cả Chủ Tướng sẽ tự động tham gia. Căn cứ vào điểm số mà hệ thống sẽ tự động ghép đội giữa các Chủ Tướng với nhau.

Thời Gian Thi Đấu

- Bắt Đầu: ngày 04/07/2018

- Kết Thúc: ngày 10/07/2018

Điều Kiện Tham Gia

  • - Server Chủ Tướng mở sau 30 ngày.
  • - Chủ Tướng phải đạt lv65 trở lên mới được phép tham gia.

App icon

OMG 3Q
Nhà phát hành VNG

Tải game trên App Store Tải game trên Google Play Tải Apk
Cài Đặt