Canvas is not supported in your browser.
background
background

Cờ Tam Quốc là một chế độ chơi mới tại OMG 3Q. Người chơi tham gia đánh bại đối thủ, giành lấy những phần quà hấp dẫn bằng cách mua các quân cờ Tam Quốc (các vị tướng trong game OMG 3Q) rồi đưa chúng vào bàn cờ để chiến đấu.

Chế độ Cờ Tam Quốc sẽ được mở đấu theo thời gian quy định.

Điều kiện tham gia: Người chơi từ cấp 60 trở lên.

Hệ liên kết: