Chuỗi sự kiện Đấu Trường Nhân Phẩm
01-08-2020 đến 03/08/2020

Đổi quà

NỘI DUNG SỰ KIỆN

Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, Chủ nhân sử dụng Bó Hoa và Ngôi Sao để đổi phần thưởng.

THỜI GIAN TỔ CHỨC

Thời gian:00:00 01/08/2020 - 23:59 03/08/2020.

PHẠM VI

Phạm vi diễn ra: S1 - S339.

PHẦN THƯỞNG

Đổi QuàLần đổiYêu cầu
Gói luyện Đơn*1 10 Bó Hoa*5
Rương liệt truyện ngẫu nhiên cam*1 5 Bó Hoa*10
Túi chọn mảnh thần khí cam*1 150 Bó Hoa*3
Tăng Kim Đơn*10 20 Bó Hoa*10
Nguyên Liệu Luyện Thú*1 15 Bó Hoa*10
Gói Nguyên Liệu*1 10 Bó Hoa*20
Rương cẩm nang cam ngẫu nhiên*1 1 Bó Hoa*25
Cẩm Nang EXP Cam*1 50 Bó Hoa*2
Cẩm Tú Ngọc*1 50 Bó Hoa*2
Ngọc Hồn*100 100 Bó Hoa*2
Vinh Dự*1000 1000 Bó Hoa*2
Công Huân*1000 1000 Bó Hoa*2
Tiến Cấp Đơn*100 100 Bó Hoa*2
Đá Luyện Trang Sức*20 50 Bó Hoa*2
Đá Luyện Cam*10 50 Bó Hoa*2
Đá Tẩy Trang Bị*10 50 Bó Hoa*10
Gói Mảnh Tướng Thường*4 100 Bó Hoa*2
Gói Mảnh Tướng Hiếm*5 100 Bó Hoa*3
EXP Chiến Hồn*1 50 Bó Hoa*2
Gói Mảnh Tướng Hot*5 100 Bó Hoa*4
Gói Bảo Vật Cam phẩm 18*1 5 Bó Hoa*20
Đá Thời Trang*100 20 Bó Hoa*10
Đá Tiến Cấp Trang Bị Đỏ*25 20 Bó Hoa*10
Gói Mảnh Trang Bị 18*5 10 Bó Hoa*8
Sách EXP-Cực*5 50 Bó Hoa*5
Quà Niên Thiếu*1 5 Ngôi Sao*5
Mảnh Đá Long Hồn*30 5 Ngôi Sao*3
Ám Kim Chân Quyết*20 50 Ngôi Sao*3
Khung avatar mùa hè*1 1 Ngôi Sao*5
Gói thời trang 20/11*1 1 Ngôi Sao*20
Túi chọn thời trang đỏ pb 31*1 8 Ngôi Sao*40
Gói pet tổng hợp*1 4 Ngôi Sao*2
Túi Chọn Mảnh Binh Phù-Đỏ*1 60 Ngôi Sao*1
Túi chọn ảo hóa tướng pb 31*1 4 Ngôi Sao*14
Túi chọn truyện ký Đỏ*1 5 Ngôi Sao*6
Tự chọn thần khí đỏ 6*1 100 Ngôi Sao*1
Túi Quà Vũ Uy*1 1 Ngôi Sao*25
Nguyên Liệu Chiến Hồn Tăng Đỏ*10 30 Ngôi Sao*2
Kim Tướng Hồn*1 5 Ngôi Sao*25
Tăng Kim Đơn 2*20 50 Ngôi Sao*3
Trang Bị Liệt Thiên*1 1 Ngôi Sao*65
Gói Luyện Đơn 2*2 50 Ngôi Sao*3
Túi chọn mảnh thần thú đỏ 2*20 10 Ngôi Sao*8
Túi Đá Quý Cấp 6*1 5 Ngôi Sao*20
Túi Quà Thời Trang*1 1 Ngôi Sao*10
Quà Tự Chọn Thời Trang Cam-Hiếm pb 29*1 4 Ngôi Sao*30
Cẩm Nang Đỏ*5 16 Ngôi Sao*3
Cẩm Nang Đỏ 2*5 16 Ngôi Sao*3
Tinh Hồn Thạch*500 100 Ngôi Sao*1
Chiến Hồn Cam*1 5 Ngôi Sao*8
Siêu Chiến Hồn*1 5 Ngôi Sao*12
Túi chọn mảnh Thần Thú Phẩm 12*10 8 Ngôi Sao*4
Rương chọn tinh hoa trang sức*10 30 Ngôi Sao*2
Túi Chọn Mảnh Tướng Đỏ*10 32 Ngôi Sao*2
Tẩy Luyện Đơn*10 20 Ngôi Sao*2
Bảo Vật Tinh Hoa*5 20 Ngôi Sao*2
Rương chọn mảnh Thần Binh Cam phẩm 18*5 50 Ngôi Sao*1
Rương chọn mảnh Thần Binh Đỏ*8 50 Ngôi Sao*2
Ngôi Sao 50 Bó Hoa*5

Quà Thiếu Niên:

Túi chọn thời trang đỏ pb 31:

Quà chọn Thần Thú Đỏ:

Túi chọn ảo hóa tướng pb 31:

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.