Phiên bản mới - Bá Vương Thần Uy
04-12-2019

Thần tướng hóa Kim

 • Mở thêm 4 tướng kim: Trương Liêu, Triệu Vân, Chu Du, Lữ Bố
   • Kim - Trương Liêu

   • Kim - Triệu Vân

   • Kim - Chu Du

   • Kim - Lữ Bố

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.