Phiên bản mới - Chiến Tướng Hợp Kích
08-01-2020

Kỹ năng hợp kích

  • Chủ Nhân đạt cấp 120 sẽ mở chức năng kỹ năng hợp kích.
  • Kỹ năng hợp kích yêu cầu chủ tướng phải là phẩm chất kim, phó tướng đạt cấp 50.
  • Kỹ năng hợp kích bắt buộc chủ tướng phải ra trận, phó tướng có thể ở trong quân trợ chiến hoặc đồng hành.
  • Kỹ năng hợp kích tổng cộng tiến cấp 6 bậc, mỗi bậc 6 cấp.
  • Cường hóa kỹ năng hợp kích sẽ tăng thuộc tính cho chủ tướng và tất cả tướng ra trận, Kỹ năng hợp kích sau khi tiến cấp sẽ thay thế kỹ năng nộ khí của chủ tướng.
  • Tiêu hao Sách Hợp Kích có thể tăng cấp kỹ năng hợp kích, Sách Hợp Kích nhận được trong Phó bản ác mộng.
  • Tiêu hao Hợp Kích Quyết và Bí Sách Hợp Kích có thể tăng bậc kỹ năng hợp kích, Hợp Kích Quyết nhận trong PB ác mộng, Bí Sách Hợp Kích đổi được trong Tiệm Tỷ Võ.
  • Kỹ năng hợp kích đã cường hóa, khi chủ tướng hoặc phó tướng không đủ điều kiện, thì kỹ năng hợp kích sẽ mất hiệu lực.
  • Kỹ năng hợp kích: vào thành chủ ở chỗ Thêm, nhấp nút Kỹ năng hợp kích để vào, hoặc vào giao diện tướng, nhấp nút Kỹ năng hợp kích.
  • Chủ tướng cập nhật kỹ năng hợp kích: Quách Gia, Quan Vũ, Cam Ninh, Vu Cát.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.