Phiên bản mới - Hoàng Kim Thánh Thú
06-11-2019

Thần thú hóa kim

  • Thần thú phẩm chất cam và đỏ có thể hóa kim, người chơi đạt Lv120 sẽ mở chức năng này.
  • Thần thú cam đạt cấp 50, số sao đạt 5 sao, lên bậc 8 có thể mở hóa đỏ.
  • Thần thú đỏ đạt cấp 80, đạt 7 sao, lên bậc 15 có thể mở hóa kim.
  • Thần thú hóa đỏ gồm 3 bậc, mỗi bậc 5 cấp, tăng bậc sẽ kích hoạt thiên phú mới, sau khi đột phá xong bậc 3, phẩm chất thần thú sẽ chuyển thành đỏ.
  • Thần thú hóa kim gồm 5 bậc, mỗi bậc 5 cấp, tăng bậc sẽ kích hoạt thiên phú mới, sau khi đột phá xong bậc 5, kỹ năng thần thú sẽ tăng cao, phẩm chất thần thú chuyển thành vàng.
  • Hóa đỏ và hóa kim thần thú đều tốn Đá hóa kim thần thú và Mảnh thần thú. Đá hóa kim thần thú có thể nhận qua trao đổi trong Tiệm thần thú.
  • Sau khi hóa kim vị trí thần thú che chở có thể nhận nhiều thuộc tính hóa kim.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.