Phiên bản mới - Hoàng Kim Thánh Thú
06-11-2019

Võ tướng hóa Kim

 • Mở Kim tướng: Từ Hoảng, Hoàng Trung, Tôn Thượng Hương, Trương Giác.
   • Kim - Từ Hoảng

   • Kim - Hoàng Trung

   • Kim - Tôn Thượng Hương

   • Kim - Trương Giác

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.