Phiên bản mới - Hoàng Thành Tranh Đấu
10-06-2020

Bảo vật hóa Kim

  • Chủ Nhân tăng cấp đạt cấp 130 mở tính năng bảo vật hóa kim.
  • Bảo vật đã đột phá hóa kim và tăng tới bậc 65 có thể tiếng hành bảo vật hóa kim.
  • Bảo vật hóa kim tổng có 3 tầng, mỗi tầng 8 bậc.
  • Tầng thứ 3 là bảo vật phẩm chất ám kim cần bảo vật đạt bậc 70.
  • Chủ Nhân cần tốn "Bảo Ngọc Ám Kim", "Hồn Ám Kim Bảo Vật" để hóa kim bảo vật.
  • "Bảo Ngọc Ám Kim" và "Hồn Ám Kim Bảo Vật" có thể dùng Đá Ma Tinh để mua trong Tiệm Liên Server.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.