Phiên bản mới - Hoàng Thành Tranh Đấu
10-06-2020

Chỉnh sửa kỹ năng, thiên phú Cam Ninh

  • Mục tiêu sát thương tấn công nộ khí, điều chỉnh thành hàng sau.
  • Thức tỉnh Thiên Phú từ "Xác suất bạo kích thêm tấn công nộ khí tăng 20%, khi bị mục tiêu trạng thái Thiêu Đốt tấn công, miễn thương +35%" điều chỉnh thành "Xác suất bạo kích thêm tấn công nộ khí tăng 20%, khi bị tấn công, nếu sinh lực bản thân cao hơn người tấn công, sát thương phải chịu giảm 40%".
  • Mục tiêu sát thương hợp kích, điều chỉnh thành hàng ngang phía sau, thay vì hàng trước.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.