Phiên bản mới - Hoàng Thành Tranh Đấu
10-06-2020

Ưu hóa khác

 • Điều kiện kích hoạt kích duyên thần thú sửa thành: Khi sở hữu thần thú hoàn chỉnh có thể kích duyên.
 • Chủ Nhân mở tính năng luyện thể, luyện thể tăng số lượng nhất định Tiến Cấp Đơn và Thức Tỉnh Đơn, mở khóa Thiên Phú mới.
 • Phó bản ngày thêm độ khó mới.
 • Vượt ải trảm tướng thêm tới ải 408.
 • Cấp Chủ Nhân đạt giới hạn tăng lên cấp 180.
 • Giới hạn Thần Thú tăng đến cấp 120.
 • Tính năng nhận nhanh nhiệm vụ mỗi ngày, có thể nhận Rương điểm.
 • Chiến đấu thêm mới x6 tốc độ. Chúa công đạt cấp 120 hoặc mua Túi NB-Lớn có thể mở khóa.
 • Thêm mới thần khí "Luyện Yêu Hồ".
 • Điều kiện vào Hoàng Thành từ cấp 100 điều chỉnh thành cấp 80.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.