Phiên bản mới - Kỳ Thủ Đại Chiến
22-07-2020

Đánh cờ Tam Quốc

Thêm Đánh Cờ Tam Quốc trong Hoàng Thành, người chơi đạt cấp 80 có thể tham gia.

Người chơi tự do ghép, một trận game tổ hợp 6 người.

Sử dụng Vàng để mua tướng trong tiệm, tướng phẩm chất khác nhau thì cần tiêu hao số vàng khác nhau. Thông qua 3 tướng cùng cấp sao giống nhau, ghép thành 1 tướng cấp sao cao dùng tăng sao tướng, thấp nhất là tướng 1 sao, cao nhất là tướng 3 sao.

Khi bắt đầu mỗi lượt, trong tiệm ngẫu nhiên cho 5 tướng, người chơi có thể tiêu hao số vàng nhất định tạo mới tiệm, hoặc Khóa để không tự động tạo mới tiệm ở lượt kế.

Chúa công kéo tướng ra vị trí hoàn thành xếp trận, số lượng tướng có thể ra trận dựa vào cấp mỗi trận game, mỗi khi lên 1 cấp sẽ mở thêm 1 người ra trận, nhiều nhất 6 tướng ra trận.

Mỗi tướng đều có trận doanh và đặc tính riêng, người chơi có thể ra trận với trận doanh sở hữu tương ứng hoặc tướng có số lượng đặc tính theo chỉ định để nhận Thiên Phú và hiệu quả khác.

Mỗi lượt trong cách chơi đều chia thành giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn chiến đấu, giai đoạn chuẩn bị có thể mua, ghép tướng, thao tác xuất trận/thu trận tướng; giai đoạn chiến đấu không thể thao tác. Mỗi giai đoạn đều có thời gian giới hạn, xin người chơi lưu ý.

Sau mỗi lượt kết thúc, người chơi có thể nhận EXP nhất định, cũng có thể dùng Vàng mua EXP hoàn thành tăng cấp, cấp cao nhất là lv6, mỗi trận game khi bắt đầu reset thành 1

Mỗi trận game, 6 người chơi trong trận ngẫu nhiên 2 vs 2. Dựa theo kết quả chiến đấu, tổng số tướng sống sót phe chiến thắng trừ đi sinh lực phe thất bại.

Khi sinh lực người chơi bị trừ về 0 sẽ bị đào thải, dựa theo thứ tự bị đào thải để xếp hạng, người sống sót cuối cùng trong 6 người sẽ đạt top 1 trận game đó.

Sau này sẽ thêm hệ thống trang bị, giúp võ tướng tăng mạnh sức chiến đấu.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.