Phiên bản mới - Kỳ Thủ Đại Chiến
22-07-2020

Kỹ năng hợp kích

    • Cập nhật thêm tướng kỹ năng hợp kích: Trương Liêu (phó tướng: Vu Cấm), Triệu Vân (phó tướng: Mạnh Hoạch), Chu Du (phó tướng: Tiểu Kiều), Lữ Bố (phó tướng: Điêu Thuyền). CHI TIẾT TÍNH NĂNG HỢP KÍCH: XEM TẠI ĐÂY
Trương Liêu - Vu Cấm

Triệu Vân - Mạnh Hoạch

Chu Du - Tiểu Kiều

Lữ Bố - Điêu Thuyền

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.