Phiên bản mới - Kỳ Thủ Đại Chiến
22-07-2020

Quyết Chiến Chiến Trường

[Quy tắc cơ bản]

Người chơi đạt cấp 80 có thể mở Quyết Chiến Chiến Trường.

Người chơi cấp khác nhau ở cách chơi này có quà khác nhau, chia làm 3 mức cấp 80, cấp 110, cấp 130, quà mức cấp 80 và cấp 110 là Quần Hùng Tranh Bá Lệnh, mức Lv130 được nhận thêm Vinh Dự Quyết Chiến, Vinh Dự Quyết Chiến có thể đổi đạo cụ Ám Kim.

Quyết Chiến Chiến Trường mỗi hai tuần mở 1 lần. Thứ ba đến CN của tuần nghỉ ngơi là thời gian báo danh.

Quyết Chiến Chiến Trường chia làm hai giai đoạn gồm Vòng Loại và Vinh Dự Chiến.

Người chơi thông qua chiến thắng người chơi khác hoặc quân đóng giữ ở thành lân cận để thực hiện hoán đổi vị trí.

Mỗi ngày sẽ thông báo số lượng thành nhất định là thành bị loại, đồng thời ngẫu nhiên ra 1 thành may mắn. Khi tổng kết, người chơi ở thành bị loại sẽ bị loại, người chơi không bị loại có thể nhận Quà Sinh Tồn trong ngày, người chơi ở thành may mắn được nhận Quà May Mắn. Vòng Loại ngày cuối không có thành may mắn.

Mỗi ngày 22 giờ đến 0 giờ ngày hôm sau là thời gian tổng kết, thời gian tổng kết không thể công đánh.

Người chơi đã bị loại sẽ được chia đến bản đồ Khu Chiến Đấu tiến hành tranh đoạt thưởng.

Bản đồ Khu Chiến Đấu chỉ có 3 thành, thành khác nhau thưởng tổng kết mỗi ngày khác nhau, chia làm 3 mức cao trung thấp.

Trong quá trình thi đấu sẽ mở vũ khí đặc biệt và phòng cụ đặc biệt cho cách chơi, giúp người chơi tăng chỉ số. Trang bị đặc biệt có phẩm chất khác nhau, có thể mang nhiều món trang bị, nhưng cùng một loại trang bị chỉ có phẩm chất cao nhất có hiệu lực.

Người chơi hoặc quân đóng giữ có trang bị đặc biệt đỉnh đầu sẽ có ký hiệu đặc biệt. Chỉ có người chơi hoặc quân đóng giữ có trang bị đặc biệt ở chung một thành có chung thành trì mới có thể nhìn thấy ký hiệu đặc biệt. (Nếu không chung thành mà chung thành trì, liên thành xem người chơi khác không thể nhìn thấy ký hiệu đặc biệt).

Diệt người chơi có trang bị đặc biệt sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 món trang bị đặc biệt trên người người chơi. Người có trang bị đặc biệt chủ động phát động tấn công dù thất bại cũng không bị rơi trang bị đặc biệt.

Mỗi lần di chuyển, công đánh người chơi khác, công đánh thủ quân sẽ tốn điểm hành động, điểm hành động không đủ sẽ không thể hành động. Điểm hành động hồi phục theo thời gian.

[Vòng Loại]

Thứ hai đến thứ sáu là giai đoạn Vòng Loại.

Mỗi ngày loại số lượng thành trì nhất định, cho đến khi tổng kết thứ sáu còn lại thành trì cuối cùng.

Người chơi sống sót ở thành trì cuối cùng vào thứ bảy tiến hành Vinh Dự Chiến.

[Vinh Dự Chiến]

Thứ bảy 0 giờ bắt đầu Vinh Dự Chiến, người chơi sống sót ở thành trì cuối cùng tiến hành xếp hạng Vinh Dự Chiến.

Vị trí trong thành là vị trí xếp hạng, người chơi có thể chiến thắng người chơi khác để giành vị trí cao hơn.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.