Phiên bản mới - Kỳ Thủ Đại Chiến
22-07-2020

Tướng lên Kim

 • Mở Kim tướng: Tuân Du, Từ Thứ, Lỗ Túc, Viên Thiệu.
   • Kim - Tuân Du

   • Kim - Từ Thứ

   • Kim - Lỗ Túc

   • Kim - Viên Thiệu

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.