Phiên bản mới - Kỳ Thủ Đại Chiến
22-07-2020

Ưu hóa khác

  • Thêm 10 chương Diệt Phỉ mới.
  • Thêm mới Thiên Phú và kỹ năng Hồn Tinh.
  • Thêm mới hiện thị đạo cụ tiêu hao trong giao diện tướng ám kim.
  • Thêm mới hiện thị đạo cụ tiêu hao trong giao diện bảo vật ám kim.
  • Hoàng Thành hiển thị chọn nhân vật là tất cả người chơi mọi cấp độ.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.