[Phiên bản mới T10] Xưng Bá Tam Quốc
21-10-2020

Chủ tướng Ám Kim

 • Thêm 4 tướng Ám Kim: Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Đổng Trác. Sau khi tăng Ám Kim sẽ tăng nhiều thuộc tính, sau khi võ tướng tăng Ám Kim sẽ nhận được hình tượng mới và hiệu ứng kỹ năng lung linh.
   • Ám Kim - Tào Tháo

   • Ám Kim - Tôn Quyền

   • Ám Kim - Lưu Bị

   • Ám Kim - Đổng Trác

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.