[Phiên bản mới T10] Xưng Bá Tam Quốc
21-10-2020

Thần binh Ám Kim

Chủ Nhân đạt đến cấp 135 mở Thần Binh Ám Kim, những Thần Binh đã lên Kim thì có thể tăng lên thành Ám Kim.

Thần Binh Ám Kim chia thành 5 Bậc lớn, mỗi Bậc bao gồm 5 cấp nhỏ.

Mỗi 4 cấp đầu của 1 bậc, tiêu hao Đá Thần Binh Ám Kim để tăng cấp, cấp thứ 5 tiêu hao Đá Thần Binh Ám Kim và Chính Thần Binh đó để tăng Bậc.

Mỗi cấp nhỏ đều nhận được thuộc tính tăng cho cá nhân hoặc toàn bộ. Mỗi Bậc Lớn có thể kích hoạt Thiên Phú Ám Kim.

Thần Binh Ám Kim có thể mua trên Shop Thần Binh, thông qua tiêu hao Thần Binh Tinh Thạch để mua.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.