[Phiên bản mới T10] Xưng Bá Tam Quốc
21-10-2020

Ưu hóa khác

Thêm 5 chương phó bản mới 175-179: Hà Manh Quan (Hạ Trung Thượng), Bị Lĩnh Ích Châu Mục (Thượng-Hạ) Thêm 5 Chương Phó Bản Tinh Anh. Tam Khí Châu Công Cẩn (Trung- Hạ), Hỗ Long Điếu Táng (Thượng- Hạ), Phụng Sồ Lý Sự (Thượng).

Giới hạn cấp nhân vật mở đến 185.

Tướng Ám Kim khi chuyển đổi trước tiên cần phải tăng lên thành Ám Kim hoặc tiến hành Trùng Sinh thì có thể chuyển đổi.

Sau ải Thần Binh Chủng-Điển Vi thêm mới rơi Thần Binh Tinh Thạch.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.