[Phiên bản mới T11] Chiến Trường Liệt Truyện
18-11-2020

Chiến Trường Luyện Ngục

Server mở 7 ngày, Người chơi đạt cấp 85 có thể thông qua Tranh Bá Liên Server trong giao diện chính để vào Chiến Trường Liệt Luyện.

Chiến Trường Liệt Luyện là 1 tính năng Liên Server, mỗi mùa giải kéo dài 1 tuần, cách Tuần mở 1 mùa giải.

Khi bắt đầu khai chiến thì kẻ địch sẽ chia làm 4 đường để tiến công, mỗi đường sẽ có 3 cốt mốc đánh số 1,2,3 từ xa đến gần , tổng cộng có 6 kẻ địch: cự li là Cột 3 là 3 người, Cột 2 là 2 người,

Người chơi có thể khiêu chiến bất kì một kẻ địch nào trong 6 kẻ địch đó, khiêu chiến thành công kẻ thù có khoảng cách xa nhất thì sẽ đc tiến 1 bước. Khiêu chiến thất bại thì những kẻ thì còn lại thì sẽ tiến lên 1 bước. Kẻ thù duy trì số lượng 6 người không đổi.

Sau khi chiến đấu sẽ dựa vào sự chênh lệch về Tích Điểm để tính toán, Chiến Thắng nhận thêm Tích Điểm, Thua sẽ bi trừ điểm. Tích điểm đạt đến mức độ nhất định thì rank sẽ được tăng lên. Khi mùa mới bắt đầu thì sẽ kế thừa lại 20% Tích Điểm mùa trước.

Người chơi mỗi ngày chỉ có 3 ô sinh mệnh, bị kẻ thù tiếp xúc 1 lần sẽ mất đi 1 ô. Hết sinh mệnh thì không thể tiếp tục đánh. Mỗi ngày reset sinh mệnh.

Đẩy lùi: Kẻ địch không thay đổi, vị trí kẻ địch trở về lại vị trí ban đầu. Mỗi ngày có 3 lần đẩy lùi. 0:00 reset.

Tạo mới: Vị trí kẻ địch không thay đổi, trong khu vực chiến đấu dựa vào tích điểm sẽ bắt cặp 6 kẻ địch mới.

Rank Kiến Tập Thiếu Niên là rank đc bảo hộ, trong rank này Người chơi khiêu chiến thật bại không bị trừ điểm.

Ngoài rank bảo hộ, ở những rank khác khi đạt đến số lượng chiến thắng nhất định, sẽ rơi ra những hiệu ứng mà kẻ thù đang đeo nâng cao lực chiến. Số lần thắng tổng kết sẽ reset mỗi ngày.

Quà Mỗi Ngày sẽ nhận được khi đạt đến số lần khiêu chiến nhất định. Qua ngày mới reset.

Quà Mùa Giải sẽ nhận được khi đạt được số chiến thắng nhất định. Mùa giải mới reset.

Thưởng Rank, trong mùa giải khi đạt đến 1 rank nhất định thì sẽ nhận được quà rank, không thể nhận lại nhiều lần. Mùa giải mới reset.

BXH chiến khu, dựa vào Tích Điểm để xếp hạng, khi mùa giải kết thúc thưởng sẽ đc trao qua thư.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.