[Phiên bản mới T11] Chiến Trường Liệt Truyện
18-11-2020

Pet lên Ám Kim

Cấp Người chơi đạt 135 mở Pet lên Ám Kim, có thể mở trong giao diện Pét Ám Kim.

Pet tăng Kim chia làm 3 tầng, mỗi tầng 8 bậc nhỏ.

Mỗi Bậc cần tiêu hao Pet Ám Kim Linh để tăng, mỗi tầng cần tiêu hao Pet Ám Kim Linh và Pet đó để đột phá.

Pet Ám Kim Linh có thể nhận được từ Trảm Tướng Thí Luyện.

Pet lên Ám Kim tầng 1 và tầng 2 kích hoạt Thiên Phú, Tầng 3 đạt đến phẩm Ám Kim thì sẽ kích hoạt Kĩ Năng Pet Ám Kim.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.