[Phiên bản mới T11] Chiến Trường Liệt Truyện
18-11-2020

Trảm Tướng Thí Luyện

Người chơi đạt cấp 135 sẽ mở tính năng Trảm Tướng Thí Luyện, Người chơi có thể thông qua tính năng Vượt Ải Trảm Tướng để vào Trảm Tướng Thí Luyện.

Tính năng có nhiều ải để tham gia, mỗi ải đều có điều kiện mở khóa nhất định.

Mỗi ải đều có điều kiện mở khóa khác nhau, bao gồm điều kiện thắng, yêu cầu về lượng máu còn, số lượt, số tướng chế.

Mỗi ngày có 3 lần khiêu chiến ngẫu nhiên, có thể dùng Nguyên Bảo để mua thêm 3 lượt khiêu chiến nữa.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.