[Phiên bản mới T11] Chiến Trường Liệt Truyện
18-11-2020

Tướng lên Kim

Thêm 4 tướng lên Kim: Hạ Hầu Uyên, Pháp Chính, Cố Ung, Công Tôn Toản. Tăng Kim sẽ tăng thuộc tính tướng, sau khi lên Kim sẽ nhận được ngoại quan và hiệu ứng kỹ năng đặc sắc.

HẠ HẦU UYÊN

PHÁP CHÍNH

CỐ UNG

CÔNG TÔN TOẢN

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.