[Phiên bản mới T11] Chiến Trường Liệt Truyện
18-11-2020

Ưu hóa khác

Thêm 2 chương Phó Bản Ma Hồn.

Thêm 10 Ải Tháp Ma Hồn.

Thêm 12 ải Vượt Ải Trảm Tướng.

Thêm 2 chương Phó Bản Bang.

Hệ Thống Luyện Thể tăng thêm 2 cấp.

Cấp giới hạn Quân Trợ Chiến thêm 2 cấp mới.

Trong Hang Thần Thú, Người chơi đạt VIP16 thì có thể mua thêm 5 lần khiêu chiến.

Tính năng like trong bxh, lượt bấm mỗi ngày thêm 5 lần, đồng thời có thể like trùng.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.