Phiên bản mới - Thần Trợ Tam Quốc
09-03-2020

Cẩm nang hóa Kim

  • Chủ Nhân đạt cấp 110 sẽ mở hóa kim cẩm nang.
  • Cẩm nang phẩm chất đỏ có thể trực tiếp hóa kim, cẩm nang phẩm chất cam cần phải hóa đỏ trước rồi mới hóa kim.
  • Hóa đỏ và hóa kim cẩm nang đều tiêu hao ngọc bội hóa kim cẩm nang và bản thể cẩm nang.
  • Ngọc bội hóa kim cẩm nang nhận ở Trí Thủ Kinh Châu và Tiệm cẩm nang.
  • Hóa đỏ cẩm nang cần cẩm nang phải đạt được 1 sao.
  • Hóa kim cẩm nang bậc 1 cần cẩm nang đạt 2 sao, bậc 2 cần đạt 3 sao, bậc 3 cần đạt 5 sao.
  • Hóa đỏ cẩm nang chia thành 3 bậc, mỗi bậc 3 tầng.
  • Hóa kim cẩm nang gồm 3 bậc, mỗi bậc 8 tầng.
  • Mỗi tầng sẽ tăng thuộc tính cho tướng, mỗi bậc tăng thiên phú.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.