Phiên bản mới - Thăng Cấp Chủ Tướng
13-05-2020

Kỹ năng hợp kích

    • Cập nhật thêm tướng kỹ năng hợp kích: Hạ Hầu Đôn (phó tướng: Chân Cơ), Mã Siêu (phó tướng: Chúc Dung), Lục Tốn (phó tướng: Tôn Kiên), Giả Hủ (phó tướng: Trần Cung). CHI TIẾT TÍNH NĂNG HỢP KÍCH: XEM TẠI ĐÂY
Hạ Hầu Đơn - Chân Cơ

Giả Hủ - Trần Cung

Mã Siêu - Chúc Dung

Lục Tốn - Tôn Kiên

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.