Phiên bản mới - Thăng Cấp Chủ Tướng
13-05-2020

Nhân vật chính hóa Kim

    • Nhân vật chính thức tỉnh đạt 5 sao và đột phá đến Đỏ Bậc 5 có thể tiến hành Hóa Kim.
    • Hóa Kim chia thành 3 tầng lớn, mỗi tầng chia thành 8 Bậc nhỏ.
    • Mỗi lần tướng hóa kim sẽ nhận 1 nhiệm vụ Hóa Kim, mỗi bậc yêu cầu nhiệm vụ khác nhau, sau khi đạt điều kiện nhiệm vụ, tiêu hao Tăng Kim Đơn hoặc Kim Tướng Hồn để đột phá Hóa Kim. (Kim Tướng Hồn có thể đổi trong Tiệm Quân Đoàn).
    • Mỗi tầng lớn có thể mở khóa 1 Thiên Phú đặc biệt, sau khi tăng đủ 3 tầng có thể nhận hình tượng mới và hiệu ứng kỹ năng đẹp mắt hơn.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.