Phiên bản mới - Thăng Cấp Chủ Tướng
13-05-2020

Tướng lên Kim

 • Mở Kim tướng: Vu Cấm, Mạnh Hoạch, Hoàng Cái, Nhan Lương.
   • Kim - Nhan Lương

   • Kim - Vu Cấm

   • Kim - Mạnh Hoạch

   • Kim - Hoàng Cái

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.