Phiên bản mới - Thăng Cấp Chủ Tướng
13-05-2020

Ưu hóa khác

  • Thêm mới 5 chương phó bản chính tuyến 165-169. Chinh Chiến Nhu Tu (Thượng), Chinh Chiến Nhu Tu (Hạ), Bồi Quan Công Lạc Thành (Thượng), Bồi Quan Công Lạc Thành (Trung), Bồi Quan Công Lạc Thành (Hạ)
  • Thêm mới 10 tầng Tháp Ma Hồn.
  • Thêm cường hóa cẩm nang tới cấp 120.
  • Thêm cường hóa Trang Sức đến cấp 160.
  • Thí Luyện Vương Giả thêm tính năng càn quét nhanh, số tầng chúa công có thể càn quét tương đương với những tầng cao nhất sau cùng trừ đi 20 tầng.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.