PHIÊN BẢN MỚI - TRANH HÙNG XƯNG ĐẾ
15-07-2019

Chủ tướng lên Kim

CHỦ TƯỚNG LÊN KIM

 • Mở Kim tướng: Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Đổng Trác.
   • Kim - Tào Tháo

   • Kim - Lưu Bị

   • Kim - Tôn Quyền

   • Kim - Đổng Trác

 

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.