PHIÊN BẢN MỚI - TRANH HÙNG XƯNG ĐẾ
15-07-2019

Trận pháp cao cấp

Trận pháp cao cấp

  • Hệ thống trận pháp thêm trận cao cấp, điều kiện kích hoạt trận cao cấp là nhiều trận pháp đạt cấp chỉ định, điều kiện kích hoạt của mỗi trận cao cấp đều khác nhau, trận pháp cao cấp thêm thuộc tính cao cấp (Sát thương công thường, miễn thương nộ công).
  • Trận pháp cao cấp có Đại sư trận cao cấp mới, tất cả đại sư chỉ có hiệu quả tăng thêm cho t.tính cơ bản của trận (HP, công, vật thủ, thủ phép), không có hiệu lực với t.tính cao cấp của trận cao cấp.
  • Trận cao cấp đã kích hoạt, nếu điều kiện reset trận pháp chỉ định đến trận cao cấp không phù hợp, trận cao cấp sẽ mất hiệu lực, cấp trận giữ nguyên.
  • Số trận pháp cần để kích hoạt trận cao cấp, không bao gồm trận mục tiêu.
  • Tăng cấp trận cao cấp cần tiêu hao đạo cụ (Ngọc trận pháp), Ngọc trận pháp có thể nhận trong Chiến Cướp Lương, cũng có thể dùng lương thảo đổi lấy trong tiệm bang.
  • Ngọc trận có thể nhận trong xe lương của Chiến cướp lương, Ngọc không bị cướp.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.