PHIÊN BẢN MỚI - TRANH HÙNG XƯNG ĐẾ
15-07-2019

Ưu hóa khác

ƯU HÓA KHÁC

 • Thêm 10 chương truyền kỳ tướng: Liệt truyện Chân Cơ, Từ Thứ, Tiểu Kiều, Trương Giác, Vu Cấm, Hoàng Trung, Hoàng Cái, Viên Thiệu, Lạc Tiến, Chúc Dung.
 • Thêm 10 chương phó bản tinh anh.
 • Thêm 10 tầng Ma Hồn Tháp.
 • Thêm 4 danh hiệu tướng thường, 2 danh hiệu nhân vật chính.
 • Giới hạn cấp nhân vật tăng đến cấp 165.
 • Quân trợ trận tăng thêm kỹ năng tái lập.
 • Thần thú thêm 1 vị trí trợ trận, có thể tăng % t.tính công thủ HP, đồng thời kích hoạt ràng buộc Thần Thú.
 • Ưu hóa miêu tả chiến báo của thủ vệ thành trong hệ thống quần hùng trục lộc.
 • Trong nhiệm vụ ngày chia sẻ cường địch 3 lần, sửa thành tiêu diệt cường địch 3 lần, phần thưởng không đổi.
 • 2 rương cuối của nhiệm vụ ngày mỗi rương tăng 50 KNB (Sau cấp 78), Phần thưởng nhiệm vụ của thẻ 2 tháng từ 200 knb tăng lên 300 knb.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.