Phiên bản mới - Vô Song Chiến Tướng
07-08-2019

Hệ thống luyện thể tướng

Hệ thống luyện thể tướng

  • Chủ nhân đạt cấp 105 có thể mở luyện thể, vào từ nút luyện thể trên giao diện tướng.
  • Luyện thể tướng gồm 5 giai đoạn: Phàm thể, trúc cơ, tôi thể, luyện cân, đoàn thể.
  • Mỗi giai đoạn có 5 cấp, mỗi cấp cần tốn Đơn Luyện Thể và Đơn Đột Phá để luyện thể cho tướng.
  • Sau khi dùng đơn có thể thêm trưởng thành thuộc tính cho tướng.
  • Mỗi lần luyện thể sẽ tăng giai đoạn, tốn một số tướng nhất định, mở khóa thiên phú mới.
  • Đơn luyện thể dùng qua tiệm nhưng phải mua Tinh hoa mới nhận được, Đơn Tinh Hoa nhận trong PB luyện ngục, Đơn Luyện Thể-Cao nhận qua phối đơn cấp thấp và linh dược.
  • Thảo Dược Linh Đơn có thể thay thế Linh Dược luyện chế Đơn Luyện Thể-Cao.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.