Phiên bản mới - Vô Song Chiến Tướng
07-08-2019

Phó bản luyện ngục

Phó bản luyện ngục

  • Hệ thống phó bản thêm phó bản luyện ngục, Chủ Nhân đạt cấp 105 có thể mở.
  • PB luyện ngục có thể sản xuất nguyên liệu luyện thể tướng (Tinh Hoa Dăn Dược + Hoa Danh Tiên Thảo, Hồ Điệp Linh Hoa, Tâm Hoa, Thiên Địa Huyền Quả).
  • Lượt khiêu chiến PB luyện ngục mỗi ngày hồi 3 lần và có thể tích lũy, giới hạn tích là 10 lần.
  • Có thể mua lượt khiêu chiến, vip khác nhau có số lần mua khác nhau.
  • Sau khi vượt đầy sao chương này mới có thể mở chương kế tiếp.

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.