Phiên bản mới - Vô Song Chiến Tướng
07-08-2019

Tướng lên kim

TƯỚNG LÊN KIM

 • Mở Kim tướng: Điển Vi, Bàng Thống, Lữ Mông, Nam Hoa, Hứa Chử, Trương Phi, Thái Sử Từ, Điêu Thuyền.
   • Kim - Điển Vi

   • Kim - Bàng Thống

   • Kim - Lữ Mông

   • Kim - Nam Hoa

   • Kim - Hứa Chử

   • Kim - Trương Phi

   • Kim - Thái Sử Từ

   • Kim - Điêu Thuyền

 

Thông Tin Hỗ Trợ:

 • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
 • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.