Phiên bản mới - Vô Song Chiến Tướng
07-08-2019

Ưu hóa khác

Ưu hóa khác

  • Thêm 4 danh hiệu tướng cao cấp, 4 danh hiệu tướng cấp thấp.
  • Tam Quốc Giao Chiến thêm chức năng tự động ghép.
  • Phần tăng t.tính quân trợ chiến thêm vào thuộc tính danh hiệu tướng.
  • Tiệm thuộc loại không làm mới (Tiệm thường, tiệm bang…) sẽ thêm chức năng mua nhanh, có thể chọn vật phẩm và số lượng cần mua.
  • Giao diện mua nhanh của tiệm làm mới (Tiệm tướng, tiệm bảo vật), mặc định chọn tiêu hao tài nguyên dạng không phải KNB.
  • Tiến bậc bảo vật thêm đến cấp 85.
  • Càn quét Mảnh Tướng thêm mục chọn "Có đánh PB tinh anh hay không".
  • Tăng sao trang bị đến 6 sao, chúa công cấp 120 có thể mở.

Thông Tin Hỗ Trợ:

  • Chủ nhân có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về OMG 3Q - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến OMG 3Q - VNG , Chủ Nhân vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến Hotline: 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.