Thông Tin Phiên Bản Mới - Thiên Quân Tranh Bá
07-11-2018

Hệ Thống Thiên Quân Tranh Bá

TREO THƯỞNG CƯỚP LƯƠNG

THỨC TỈNH VÕ TƯỚNG

ƯU HÓA KHÁC

Hệ Thống Thiên Quân Tranh Bá

1. Bang đạt Level 5, bang viên đạt đủ 10 người thì có thể báo danh tham dự

2. Chia thành 2 Vòng LoạiVòng Đấu Chính, trong Vòng Loại thì hệ thống sẽ chọn ngẫu nhiên Bang đấu 1Vs1 , thua 3 lần sẽ  bị loại, đến khi còn 16 bang thì tiến hành Vòng Đấu Chính: 8Vs8, 4Vs4, Bán Kết, Chung Kết

3. Sau khi báo danh thì không cần Quân Chủ phải online để tham gia tính năng

4. Số người tham gia mỗi bang là từ 10-25 người, Bang Chủ hoặc Phó Bang Chủ có thể điều chỉnh, phân chia các thành viên trong bang tham chiến.

5. Thứ tự xuất chiến của thành viên trong Bang dựa vào lực chiến từ thấp đến cao, thành viên xuất chiến có thể thay đổi lực chiến để thay đổi thứ tự xuất chiến.

6. Trong Vòng Đấu Chính, thành viên tham chiến có thể tính năng cổ vũ để tăng lực chiến cho tất cả thành viên, mỗi thành viên đều có số lần cổ vũ giới hạn.

7. Quân Chủ có thể chỉ đạo cho các Bang tham chiến, Nếu bang tăng cấp thì có thể nhận thưởng chỉ đạo.