Sự Kiện LỄ HỘI TUYẾT RƠI
22-12-2018

Đổi Quà

ĐĂNG NHẬP NHẬN THƯỞNG

NẠP ĐƠN

HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ

BÁN GIẢM GIÁ

Nội Dung Sự Kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Chủ nhân sử dụng Hộp Quà và Hoa Hồng để đổi phần thưởng.

Thời Gian Tổ Chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 22/12/2018 đến 23:59 ngày 24/12/2018.

Chủ Nhân Lưu Ý:

  • Phạm vi tham gia: S1-S171 (Server mở trên 7 ngày)

Phần thưởng

Vật phẩmSố LượngLượt ĐổiVật Phẩm Cần

Bạc

500000 500 Tất Giáng Sinh*1

Ngọc Hồn

100 100 Tất Giáng Sinh*2

Vinh dự

1000 1000 Tất Giáng Sinh*2

Công Huân

1000 1000 Tất Giáng Sinh*2

Tiến Cấp Đơn

100 100 Tất Giáng Sinh*2

Đá Luyện Trang Sức

20 50 Tất Giáng Sinh*2

Đá Luyện Cam

10 50 Tất Giáng Sinh*4

Đá Tẩy T.Bị

10 50 Tất Giáng Sinh*10

Gói Mảnh Tướng Thường

4 100 Tất Giáng Sinh*2

Gói Mảnh Tướng Hiếm

5 100 Tất Giáng Sinh*3

EXP Chiến Hồn-Tím

1 50 Tất Giáng Sinh*2

Gói Mảnh Tướng Hot 

5 100 Tất Giáng Sinh*4

Gói Bảo Vật Cam Phẩm 18

1 5 Tất Giáng Sinh*20

Đá Thời Trang

100 20 Tất Giáng Sinh*10

Thức Ăn Pet-Cao

25 10 Tất Giáng Sinh*10

Đá Tiến Cấp Trang Bị Đỏ

25 20 Tất Giáng Sinh*10

Bảo Vật Tiến Cấp Vạn Năng

1 10 Tất Giáng Sinh*10

Gói Mảnh Trang Bị Phẩm 18

5 10 Tất Giáng Sinh*8

Sách EXP-Cực

5 50 Tất Giáng Sinh*5

Quả Thánh Vạn Năm

1 150 Tất Giáng Sinh*2

Tuyết Quốc Thịnh Yến

1 1 Kẹo Giáng Sinh*20

Túi Quà Thời Trang

1 1 Kẹo Giáng Sinh*10
Túi Chọn Mảnh Cẩm Nang Đỏ 5 16 Kẹo Giáng Sinh*3

Túi Chọn Mảnh Cẩm Nang Đỏ 2

5 16 Kẹo Giáng Sinh*3

Thời Trang Quỷ Thần Chủng Hổ

1 1 Kẹo Giáng Sinh*30

Thời Trang Vân Tùng Thiên Long

1 1 Kẹo Giáng Sinh*40

Thần Thú Thao Thiết

20 5 Kẹo Giáng Sinh*14

Túi Chọn Tinh Hoa Trang Sức

10 30 Kẹo Giáng Sinh*2

Túi Chọn Mảnh Tướng Đỏ

10

32

Kẹo Giáng Sinh*2

Mảnh Cửu Phụng

20

5

Kẹo Giáng Sinh*14

Mảnh Cửu Kì Phụng

2

50

Kẹo Giáng Sinh*1

Thức Ăn PET Siêu

5

50

Kẹo Giáng Sinh*2

Đá Luyện Thần Binh

25

30

Kẹo Giáng Sinh*2

Đá Đột Phá Thần Binh

50

40

Kẹo Giáng Sinh*2

Quà Lựa Chọn Trang Bị Đỏ - Tinh Hoa

5 30 Kẹo Giáng Sinh*2

Mảnh Liệt Thiên Cung

5 10 Kẹo Giáng Sinh*10

Mảnh Liệt Thiên Khôi

5 10 Kẹo Giáng Sinh*10

Mảnh Liệt Thiên Giáp

5 10 Kẹo Giáng Sinh*10

Mảnh Liệt Thiên Sí Hà

5 10 Kẹo Giáng Sinh*10

Giác Tỉnh Đơn

25 60 Kẹo Giáng Sinh*2

Quà Lựa Chọn Mảnh Thần Binh 18

5 30 Kẹo Giáng Sinh*1

Túi Chọn Mảnh Thần Binh Đỏ

8 30 Kẹo Giáng Sinh*2

Quà Lựa Chọn Chiến Hồn Cam

1 5 Kẹo Giáng Sinh*8

Quà Lựa Chọn Siêu Chiến Hồn

1 5 Kẹo Giáng Sinh*12

Thú Hồn - Cao

5 100 Kẹo Giáng Sinh*2

Mảnh Lựa Chọn Thần Thú Phẩm 12

10 8 Kẹo Giáng Sinh*6

Túi Chọn Hình Ảo Hóa Tướng

1 4 Kẹo Giáng Sinh*14

Đá Tinh Hồn

500 100 Kẹo Giáng Sinh*1

Mảnh Minh Dực Ma Báo

25 4 Kẹo Giáng Sinh*7

Túi Chọn Hình Ảo Hóa Công Chúa

1 1 Kẹo Giáng Sinh*20